Plan strategicznego działania

Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowej Soli

na lata 2019 - 2026

Misja Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowej Soli Biblioteka w Nowej Soli jest instytucją kultury, która pełni funkcję ogólnodostępnej biblioteki publicznej, służącej udostępnianiu zbiorów oraz upowszechnianiu wiedzy i kultury w społeczeństwie.

Misją biblioteki jest utrzymywanie najwyższego profesjonalnego poziomu swej działalności, zgodnie z oczekiwaniami i potrzebami wszystkich mieszkańców miasta i powiatu, w tym również potrzeby tożsamości kulturowej.

W dalszej perspektywie, Biblioteka, jako nowoczesna instytucja kultury, będzie rozwijać się jako ośrodek edukacji, informacji i kultury w mieście i powiecie, wpisując się w przemiany cywilizacyjne, technologiczne i ekonomiczne, a jednocześnie zachowując szacunek dla tradycyjnych oczekiwań użytkowników.

Proponowana koncepcja funkcjonowania i rozwoju Biblioteki jest oparta na dotychczasowych doświadczeniach i zakłada kontynuację podejmowanych już działań....czytaj więcej