Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0

 

Miejska Biblioteka Publiczna w Nowej Soli pozyskała dotację ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa, w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” Priorytet 1 Poprawa oferty bibliotek publicznych Kierunek Interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych.

 

Miejska Biblioteka Publiczna w Nowej Soli otrzymała dofinansowanie w kwocie 24 769 zł. Środki te zostaną wydatkowane na zakup nowości wydawniczych dla Czytelników nowosolskiej książnicy.

 

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 jest programem uchwalonym na lata 2021-2025 przez Radę Ministrów w celu wspierania rozwoju czytelnictwa w Polsce poprzez wzmocnienie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego, stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy.