• zostań w domu
    Decyzją polskiego rządu z dniem 4 maja uchylony zostaje zakaz działalności bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostałej działalności związanej z kulturą. Read More
  • 1

Przy dwóch stanowiskach komputerowych znajdujących się w czytelni zamontowaliśmy ,,wyjątkowo sprytne i inteligentne" myszy do skanowania dokumentów. Jak one działają?  

Sama obsługa jest bardzo prosta. Wystarczy kliknąć przycisk skanowania, potem przesunąć mysz w dowolnym kierunku na wybranym przez nas dokumencie papierowym i sam zobaczysz, jak tekst i obrazy pojawiają się natychmiast na ekranie komputera.

Dzięki tej prostej i wygodnej technice na przykład nigdy nie będziesz już wpisywał ponownie tego samego tekstu. Możliwe jest to dzięki wbudowanej technologii OCR, która rejestruje wszystkie teksty znajdujące się na zeskanowanym obrazie, a które można potem edytować w dowolnym przez siebie wybranym edytorze tekstu.

ZABAWA PRZEDNIA, A JAKA POMOC! PRZYJDŹ WIĘC DO CZYTELNI I SAM SPRÓBUJ! W PONIEDZIAŁKI OD GODZ. 12.00 DO 18.00, OD WTORKU DO PIĄTKU OD 10.00 DO 18.00 I W SOBOTY OD 10.00 DO 16.00.