• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

Biblioteka posiada prawie 1300 płyt CD oraz ponad 150 płyt DVD z nagraniami muzycznymi. W skład zbiorów wchodzą płyty CD z nagraniami różnych wykonawców oraz płyty DVD, na których zarejestrowane są głównie koncerty muzyczne.

Aby przejrzeć płyty CD, należy w katalogu OPAC w pole „przedmiot” wpisać frazę dokumenty dźwiękowe.

Aby przejrzeć płyty DVD, należy w katalogu OPAC w pole „przedmiot” wpisać frazę dokumenty audiowizualne.