• E-BOOKI. Codziennie czekają darmowe kody!
  Od kilku już miesięcy z naszą pomocą możecie bezpłatnie korzystać z polskiej wypożyczalni książek elektronicznych Legimi, na którą (uwaga!) składa Read More
 • 1

Zasady korzystania z szachów plenerowych w Ogrodzie Sztuk

 1. Prawo do korzystania z szachów plenerowych mają osoby zapisane do Miejskiej Biblioteki Publicznej.
 2. Szachy plenerowe udostępniane są po okazaniu pracownikowi Biblioteki "karty czytelnika".
 3. Udostępnione szachy, po zakończeniu gry, czytelnik zwraca pracownikowi Biblioteki.
 4. Szachy plenerowe przeznaczone są wyłącznie do gry.
 5. Podczas korzystania z szachów plenerowych czytelnik ponosi odpowiedzialność za właściwe ich użytkowanie.
 6. Za szkody wynikające ze zniszczenia lub zagubienia szachów plenerowych czytelnik zobowiązany jest wnieść opłatę. Wysokość opłaty szczegółowo określa Zarządzenie Dyrektora MBP w sprawie opłat pobieranych od czytelników za zniszczenie lub zagubienie szachów plenerowych.
 7. Zauważone podczas wypożyczania uszkodzenia szachów należy zgłosić pracownikowi Biblioteki. Niezgłoszenie usterek obciąża nimi czytelnika.
 8. Szachy udostępniane są w czasie otwarcia Biblioteki przez pracowników Oddziału dla Dzieci
 9. W okresie zamknięcia Ogrodu Sztuk (od listopada do marca) szachy plenerowe nie są udostępniane.