Celem rankingu jest nagrodzenie najlepszych bibliotek w Polsce, doceniając w ten sposób zaangażowanie samorządów, które uznały, że dobrze działająca biblioteka publiczna jest najlepszym sposobem zapewnienia wszystkim mieszkańcom bezpłatnego dostępu do kultury, literatury, wiedzy i nowych mediów.
W ocenie bibliotek uwzględniano:
- powierzchnię biblioteki i filii w przeliczeniu na 1 tys. mieszkańców
- średnie zatrudnienie w placówce
- liczbę godzin otwarcia
- wielkość księgozbioru w przeliczeniu na 1 tys. mieszkańców
- książki kupione w ciągu dziesięciu lat jako procent całego zbioru i zakupione nowe książki
- tytuły prasowe dostępne dla czytelników, także w wersji elektronicznej
- dostęp do nowych mediów
- udogodnienia dla osób niepełnosprawnych
- działające przy bibliotece kółka czytelnicze, artystyczne i literackie
- aktywność biblioteki w stowarzyszeniach
- uczestnictwo pracowników na konferencjach czy seminariach.
Postaramy się, aby w przyszłym roku nasze miejsce w rankingu poszybowało mocno w górę!