Czytelnia Ogólna

Mieści się na pierwszym piętrze Biblioteki Głównej. W zbiorach czytelni znajdują się książki popularnonaukowe oraz naukowe, które w większości czytelnik może wypożyczyć. Czytelnia posiada również cztery stanowiska komputerowe z bezpłatnym dostępem do internetu, dostęp do zbiorów Biblioteki Narodowej (Academica). Jest to również czytelnia prasy. Obok znajduje się tzw. pokój cichej pracy z dwoma stanowiskami komputerowymi.

Czytelnia Regionalna

Mieści się także na pierwszym piętrze Biblioteki Głównej. Zawiera zbiory dotyczące miasta i regionu, dwa specjalistyczne stanowiska komputerowe dla osób z dysfunkcją wzroku oraz możliwość korzystania ze skanera.