BIBLIOTEKA GŁÓWNA I ODDZIAŁ DLA DZIECI ,,BIBLUŚ" (ul. Bankowa 3)

* w poniedziałki - od 11.00 do 17.00

* od wtorku do piątku - od 9.00 do 17.00 

* w soboty - od 9.00 do 15.00

FILIA (ul. 1 Maja 14)

* od poniedziałku do piątku - od 10.00 do 18.00

* w soboty - od 9.00 do 15.00