Godziny pracy Biblioteki 

BIBLIOTEKA GŁÓWNA
Godziny otwarcia:
poniedziałek 11.00 - 17.00
wtorek-piątek 9.00 - 17.00
sobota 9.00 - 15.00

Tel: 68 3781 903

Mail: wypozyczalnia@bibliotekanowasol.pl

ODDZIAŁ DLA DZIECI
Godziny otwarcia:
poniedziałek 11.00 - 17.00
wtorek-piątek 9.00 - 17.00
sobota 9.00 - 15.00

Tel: 68 3781 914

Mail: oddzialdladzieci@bibliotekanowasol.pl

FILIA
Godziny otwarcia:
poniedziałek-piątek 10.00 - 18.00
sobota 9.00 - 15.00

Tel: 68 4511 841

Mail: filia@bibliotekanowasol.pl

Regulamin uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych organizowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Nowej Soli w okresie epidemii SARS-CoV-2

 

 

1. Uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych oznacza akceptację niniejszego regulaminu i obowiązek jego przestrzegania. Treść regulaminu jest dostępna w miejscu wydarzenia oraz na stronie internetowej MBP. Uczestnik jest zobowiązany do zapoznania się z regulaminem przed dokonaniem rezerwacji.

2. W wydarzeniach mogą wziąć udział wyłącznie osoby, które zgłosiły chęć uczestnictwa telefonicznie pod numer 68 355 34 28 wew. 907 lub na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz otrzymały potwierdzenie rezerwacji wraz z przyznanym numerem miejsca siedzącego.

3. W przypadku niewykorzystania wszystkich rezerwacji, istnieje możliwość udziału w wydarzeniu bez wcześniejszego zgłoszenia.

4. Udział w wydarzeniach kulturalnych jest możliwy pod warunkiem złożenia pisemnego oświadczenia o stanie zdrowia (załącznik nr 1). Nie może w nich uczestniczyć osoba, która wg swojej wiedzy:

  • jest osobą zakażoną lub podejrzewa u siebie zakażenie,

  • przebywa na kwarantannie,

  • jest pod nadzorem epidemiologicznym.

5. W dniu wydarzenia, przed jego rozpoczęciem, należy oświadczenie wypełnić i podpisać w obecności obsługi. Organizator zapewni druki oświadczeń i możliwość ich wypełnienia przed wejściem na teren wydarzenia. Osoby, które nie wypełnią oświadczenia, nie mogą w nim uczestniczyć.

6. Warunkiem udziału w wydarzeniu jest przekazanie danych osobowych uczestnika (imię, nazwisko, numer telefonu) pod kątem ewentualnej konieczności ich udostępnienia służbom sanitarnym. Podanie danych osobowych oznacza jednocześnie wyrażenie zgody na ich przetwarzanie przez organizatora, zgodnie z polityką RODO, przez okres 2 tygodni od wydarzenia.

7. Organizator zastrzega sobie możliwość odmówienia wstępu na teren wydarzenia osobom, u których widoczne są objawy wskazujące na możliwość zakażenia (złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, kaszel, itp.).

8. Na terenie wydarzenia obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa oraz zachowania dystansu min. 1,5 metra. W przypadku tworzenia się kolejki, dystans należy zwiększyć do 2 metrów.

9. Każdy uczestnik wydarzeń kulturalnych ma obowiązek samodzielnego wyposażenia się w materiały ochrony osobistej (maseczka, przyłbica lub inne środki ochraniające usta i nos) i ich stosowania przez cały czas przebywania na terenie wydarzenia poprzez zakrycie ust i nosa. Brak stosowania się do w/w reżimów spowoduje, że uczestnik zostanie poproszony o zastosowanie się do zaleceń, a w przypadku dalszego uchylania zostanie poproszony o opuszczenie terenu wydarzenia.

10. Przed wejściem na teren wydarzenia należy zdezynfekować ręce, płyn do dezynfekcji dostępny jest na terenie wydarzenia.

11. Materiały ochrony osobistej należy wyrzucać do odpowiednio oznaczonych pojemników.

12. Pracownicy Organizatora są wyposażeni w środki ochrony osobistej.

13. Każdy uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania wymogów i zasad obowiązujących na terenie wydarzenia, w tym do stosowania się do umieszczonych oznaczeń i tablic informacyjnych, jak również do wykonywania poleceń pracowników Organizatora.

14. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zasad wpuszczania widzów na teren imprezy kulturalnej z preferowaniem wpuszczania osób o szczególnych potrzebach, tzn.: osoby starsze, kobiety w ciąży, osoby z niepełnosprawnościami, w pierwszej kolejności w odpowiednich odstępach czasu.

15. Uczestnicy zobowiązani są do zajmowania miejsc określonych przez Organizatora. Numer miejsca będzie podany podczas rezerwacji.

16. Liczba uczestników wydarzenia jest ograniczona ze względu na reżim sanitarny:

  • Galeria pod Tekstem – 45 osób1,

  • Sala spotkań20 osób2,

17. Zaleca się zachowanie bezpiecznego dystansu społecznego przy korzystaniu z toalet, tak w zakresie korzystania z samych pomieszczeń, jak i oczekiwania na dostęp do pomieszczeń (zachowanie min. 1,5 metrowego odstępu).

18. Organizator ma prawo odmówić wejścia na teren wydarzenia osobie zachowującej się niezgodnie z ustalonymi zasadami, w tym w stanie nietrzeźwości lub po użyciu środków odurzających.

19. Zasady uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych lub przebywania na terenie Miejskiej Biblioteki Publicznej mogą być uzupełniane lub zmieniane w każdym czasie.

20. Organizator informuje, że powołał koordynatora do spraw zdrowotnych zajmującego się zadaniami związanymi z dbałością o zachowanie wszelkich ustalonych procedur sanitarnych oraz utrzymywaniem stałego kontaktu z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną, z którym można kontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

21. Zaleca się także zapoznanie z wytycznymi dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce wydanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Rozwoju oraz Głównego Inspektora Sanitarnego, dostępnych na stronie https://www.gov.pl/web/kultura/wytyczne-dla-organizatorow-imprez-kulturalnych-i-rozrywkowych-w-trakcie-epidemii-wirusa-sars-cov-2-w-polsce

1Strefa żółta – ograniczenie do 35 osób.

2Strefa żółta – ograniczenie do 10 osób.