Godziny pracy Biblioteki 

BIBLIOTEKA GŁÓWNA
Godziny otwarcia:
poniedziałek 11.00 - 17.00
wtorek-piątek 9.00 - 17.00
sobota 9.00 - 15.00

Tel: 68 3781 903

Mail: wypozyczalnia@bibliotekanowasol.pl

ODDZIAŁ DLA DZIECI
Godziny otwarcia:
poniedziałek 11.00 - 17.00
wtorek-piątek 9.00 - 17.00
sobota 9.00 - 15.00

Tel: 68 3781 914

Mail: oddzialdladzieci@bibliotekanowasol.pl

FILIA
Godziny otwarcia:
poniedziałek-piątek 10.00 - 18.00
sobota 9.00 - 15.00

Tel: 68 4511 841

Mail: filia@bibliotekanowasol.pl

 

Deklaracja dostępności Miejskiej Biblioteki Publicznej

Dostępność cyfrowa

Miejska Biblioteka Publiczna w Nowej Soli zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.bibliotekanowasol.pl

Data publikacji strony internetowej: 29.03.2018

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 03.07.2020

Status pod względem zgodności z ustawą

Niniejsza strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • część materiałów opublikowano przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • podwyższony kontrast,
 • brak możliwości powiększenia tekstu,
 • brak opisów alternatywnych dla części zdjęć i obrazków.

Dokłada się wszelkich starań, aby na bieżąco usuwać stwierdzane bariery na stronie internetowej.

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 17.08.2020

Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi i aktualizacji dnia: 26.03.2022

Deklarację sporządzono na podstawie testu przeprowadzonego automatycznym narzędziem sprawdzającym dostępność stron internetowych Test – European Internet Inclusion Initiative, (http://checkers.eiii.eu/), z którego wynika, że strona internetowa spełnia wymagania w 88,8%.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej.

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Telefon: 68 3781 908

Postępowanie odwoławcze

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej formie alternatywnej.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich (https://rpo.gov.pl/).

Dostępność architektoniczna

Biblioteka Główna, ul. Bankowa 3

Budynek ma trzy kondygnacje. Przed wejściem znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych, przy którym zamontowano dzwonek alarmowy przywołujący pracownika biblioteki (podobne urządzenia zlokalizowane są w holu Biblioteki Głównej oraz przed wejściem do Galerii pod Tekstem). Schody wejściowe i wewnątrz obiektu posiadają kontrastowe oznaczenia, na potrzeby osób z dysfunkcją wzroku. W holu została zainstalowana platforma przyschodowa, która pomaga dostać się na parter budynku (Wypożyczalnia). W wypożyczalni znajduje się winda, która umożliwia dotarcie na pierwsze piętro (Czytelnia Ogólna i Czytelnia Regionalna). W budynku (na parterze) znajduje się toaleta przystosowana na potrzeby osób niepełnosprawnych. Na parkingu przy MBP wydzielono specjalne miejsce dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

Oddział dla Dzieci, ul. Bankowa 3

Lokal Oddziału dla Dzieci znajduje się na parterze. Naturalne pochylenie terenu przed wejściem głównym umożliwia swobodny wjazd osobom poruszającym się na wózku inwalidzkim. W budynku znajduje się toaleta przystosowana na potrzeby osób niepełnosprawnych.

Filia, ul. 1 Maja 14

Lokal filii bibliotecznej zlokalizowany jest na parterze. Przed wejściem znajduje się pochylnia dla osób niepełnosprawnych, przy której zamontowano dzwonek alarmowy przywołujący pracownika biblioteki. Schody wejściowe posiadają kontrastowe oznaczenia, na potrzeby osób z dysfunkcją wzroku. Brak progów oraz wykładziny ułatwiają poruszanie się osobom na wózkach inwalidzkich. Lokal nie posiada toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych.

Dostępność w zakresie informacyjno-komunikacyjnym

 • Pracownicy pierwszego kontaktu zostali przeszkoleni z zasad obsługi klienta ze szczególnymi potrzebami – klienta z niepełnosprawnością.
 • W Bibliotece działała usługa wsparcia osoby z niepełnosprawnością, dzięki której osoba niepełnosprawna może uzyskać pomoc w dotarciu do wybranej wypożyczalni oraz skorzystania z oferowanych przez Bibliotekę zbiorów i usług. Rolę Asystenta pełni pracownik Czytelni Regionalnej, w której znajduje się również punkt wsparcia czytelnika - „Biblioteka bez barier”. Pracownik został przeszkolony z zakresu „Obsługi klienta z niepełnosprawnością”.
 • W bibliotece znajdują się mobilne pętle indykcyjne ( 1 pętla w Wypożyczalni Biblioteki Głównej, 1 pętla w Filii przy ulicy 1 Maja 14 )
 • W bibliotece znajdują się kontrastowe oznaczenia powierzchni poziomej stopni dla osób słabowidzących
 • W bibliotece nie ma informacji głosowych, oznaczeń braila oraz w powiększonym druku dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • Nie ma możliwości skorzystania na miejscu z tłumacza języka migowego ani z tłumaczenia online.