• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

Przed wejściem, w widocznym miejscu, znajdują się informacje o zasadach korzystania z usług Biblioteki w czasie epidemii COVID-19.Czytelnicy mają obowiązek dezynfekować dłonie przy wejściu lub zakładać rękawice ochronne oraz posiadać ochronę zakrywającą usta i nos (biblioteka zapewnia swoim czytelnikom środki do dezynfekcji i rękawiczki jednorazowe).Między czytelnikami musi być zachowany dystans (min. 2 metry), który wyznaczony jest przez oznaczenia na podłodze. Czytelnicy nie mogą przekraczać tych oznaczeń. Zbiory biblioteczne, które powracają od czytelników poddawane są 3 dniowej kwarantannie. Korzystanie z toalety przez czytelników możliwe jest na pierwszym piętrze Biblioteki Głównej, w wyznaczonym pomieszczeniu.

  •