• zostań w domu
    Decyzją polskiego rządu z dniem 4 maja uchylony zostaje zakaz działalności bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostałej działalności związanej z kulturą. Read More
  • 1

Decyzją polskiego rządu z dniem 4 maja uchylony zostaje zakaz działalności bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostałej działalności związanej z kulturą.

Instytucje kultury będą otwierane stopniowo i w różnym czasie.

O konkretnym terminie decydować będzie organ prowadzący daną placówkę po konsultacji z powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną.