Godziny pracy Biblioteki 

BIBLIOTEKA GŁÓWNA
Godziny otwarcia:
poniedziałek 11.00 - 17.00
wtorek-piątek 9.00 - 17.00
sobota 9.00 - 15.00

Tel: 68 3781 903

Mail: wypozyczalnia@bibliotekanowasol.pl

ODDZIAŁ DLA DZIECI
Godziny otwarcia:
poniedziałek 11.00 - 17.00
wtorek-piątek 9.00 - 17.00
sobota 9.00 - 15.00

Tel: 68 3781 914

Mail: oddzialdladzieci@bibliotekanowasol.pl

FILIA
Godziny otwarcia:
poniedziałek-piątek 10.00 - 18.00
sobota 9.00 - 15.00

Tel: 68 4511 841

Mail: filia@bibliotekanowasol.pl

Gry planszowe, które przez lata pozostawały w cieniu, wróciły do łask. Coraz częściej słyszy się o nich w mediach, coraz więcej jest ich na sklepowych półkach. Ostatnio modne się stało odwiedzanie kawiarenek z grami planszowymi czy ich pożyczanie, na przykład w bibliotekach.

Czy to znaczy, że zaczęła się nowa moda? Ta moda chyba już trwa! Widać to po liczbie nowych tytułów w ofertach polskich sklepów, a przede wszystkim po liczbie premier gier polskich autorów. Z czego wynika ten swoisty renesans gry planszowej w Polsce? Chyba główną przyczyną jest potrzeba zrównoważenia ilości czasu spędzanego przed mediami elektronicznymi i odrobienia zaległości w kontaktach osobistych. Planszówki są do tego świetną okazją. Nie tylko w ciekawy sposób angażują uczestników, ale przede wszystkim pozostawiają wiele czasu na rozmowy, wspólną radość i rywalizację.

Przypominamy, że gry planszowe możecie wypożyczyć w naszej bibliotece. Wystarczy, że dorosły czytelnik okaże nam ważną kartę biblioteczną. W przypadku gier dla dzieci mogą je wypożyczyć ich rodzice lub prawni opiekunowie, którzy są czytelnikami biblioteki dla dorosłych. Jednorazowo można zabrać do domu trzy gry, nie dłużej niż na trzy tygodnie. Oczywiście, zabawa jest bezpłatna! Gry będziemy wypożyczać w czytelni regionalnej, otwarta jest ona codziennie, w poniedziałki od 11.00 do 17.00, od wtorku do piątku od 9.00 do 17.00, a w soboty od 9..00 do 15.00. Ale tu uwaga, grę oddajemy na co najmniej godzinę przed zamknięciem czytelni. 

Dziewięć zasad korzystania z gier planszowych w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Nowej Soli

1. Miejska Biblioteka Publiczna w Nowej Soli umożliwia czytelnikom korzystanie z gier planszowych na miejscu oraz wypożyczenie ich na zewnątrz.

2. Biblioteka wypożycza gry planszowe w Czytelni Regionalnej, w siedzibie głównej przy ul. Bankowej 3.

3. Prawo do wypożyczania gier planszowych mają wyłącznie czytelnicy Biblioteki dla dorosłych.

4. Gry przeznaczone dla dzieci mogą wypożyczyć ich rodzice lub prawni opiekunowie, którzy są czytelnikami biblioteki dla dorosłych.

5. Poza Bibliotekę można wypożyczyć jednorazowo 3 gry na okres 3 tygodni. Po upływie ustalonego terminu zwrotu gry, Biblioteka postępuje tak, jak w przypadku przetrzymania przez czytelnika innych zbiorów.

6. Przed wypożyczeniem gry należy sprawdzić jej stan i zauważone braki zgłosić bibliotekarzowi. Jeżeli czytelnik nie zgłosi zauważonych przez siebie uszkodzeń gry podczas wypożyczania, musi ponieść koszty tych uszkodzeń przy zwrocie.

7. Przy zwrocie, bibliotekarz w obecności zdającego grę czytelnika, sprawdza stan gry, dlatego zwrotu gry należy dokonać na co najmniej godzinę przed zamknięciem biblioteki.

8. Za szkodę wynikającą z zagubienia bądź uszkodzenia gry odpowiada czytelnik, który zobowiązany jest wnieść opłatę, w wysokości odpowiadającej cenie gry lub odkupić taką samą grę.

9. W razie zagubienia lub zniszczenie nawet jednego elementu, jeżeli odkupienie tego elementu nie jest możliwe, czytelnik reguluje należność za całość gry.

Uwaga! Opłata za przetrzymanie gry wynosi 1 zł za jeden dzień.