• E-BOOKI. Codziennie czekają darmowe kody!
    Od kilku już miesięcy z naszą pomocą możecie bezpłatnie korzystać z polskiej wypożyczalni książek elektronicznych Legimi, na którą (uwaga!) składa Read More
  • 1

Biblioteka jest samorządową instytucją kultury, której organizatorem jest Gmina Nowa Sól – Miasto.

Na mocy Porozumienia między Gminą Nowa Sól – Miasto i Powiatem Nowosolskim – od stycznia 2012 r. Biblioteka realizuje zadania powiatowej biblioteki publicznej.

Biblioteka zapewnia obsługę biblioteczną mieszkańców miasta i powiatu nowosolskiego.

Miejską sieć biblioteczną tworzą jednostki organizacyjne Biblioteki:

a) Biblioteka Główna i Oddział dla Dzieci – ul. Bankowa 3

b) Filia – ul. 1 Maja 14

Główna siedziba Biblioteki mieści się w odrestaurowanym, zabytkowym, pięknie oświetlonym budynku przy ul. Bankowej 3. Tam również znajduje się Galeria pod Tekstem, sala spotkań autorskich, Dział Gromadzenia i Opracowywania Zbiorów oraz administracja. Tuż obok, w drugim budynku mieści się Biblioteka dla Dzieci. Całość otacza należący do Biblioteki duży park nazywany Ogrodem Sztuk, w którym znajduje się amfiteatrzyk oraz szachownica plenerowa i stoliki z blatami szachowymi.

Poprzez zastosowane rozwiązania architektoniczne obiekt jest w pełni dostępny dla osób niepełnosprawnych.

Cały kompleks jest oświetlony, monitorowany i strzeżony przez firmę ochroniarską.

Gromadząc i udostępniając zbiory, organizując wystawy, spotkania autorskie, promocje książek i inne imprezy - służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb edukacyjnych, kulturalnych i czytelniczych społeczeństwa, uczestniczy w upowszechnianiu wiedzy, nauki i kultury.

Biblioteka posiada własną komputerową bazę danych. Wprowadzone do OPAC (On-line Public Access Catalog) zbiory oraz dane czytelników, umożliwiają szybkie i wielostronne wyszukiwanie informacji w systemie PROLIB na temat zasobów biblioteki, zarówno czytelnikom, jak i każdej osobie posiadającej dostęp do Internetu.

Elektroniczny system biblioteczny, obsługujący gromadzenie, katalogowanie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych, został sprzężony z systemem RFID, który usprawnia prace biblioteczne i chroni zbiory przed kradzieżą.

 Bibliotekarz służy czytelnikowi:

  • wskazując sposoby poszukiwań, zarówno na półkach jak i w bazie komputerowej
  • udzielając objaśnień dotyczących funkcjonowania Biblioteki i korzystania z połączeń internetowych
  • udzielając podstawowych informacji z różnych dziedzin wiedzy
  • służąc pomocą przy poszukiwaniach bibliograficznych, regionalnych oraz dotyczących przepisów prawnych
  • udzielając informacji ułatwiającej dotarcie do potrzebnych materiałów
  • pomagając wypożyczać książki
  • oprowadzając wycieczki i osoby zainteresowane po stałych i czasowych ekspozycjach Biblioteki.